Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Có thể bạn đã nghe tới câu nói “Nước trong quá thì không có cá người tốt quá thì không ai chơi” ở đâu đó rồi đúng không. Vậy ý nghĩa của câu nói là gì cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé. Nghe thì có vẻ dễ hiểu nhưng câu trên không hoàn toàn có ý nghĩa cổ ...